ELVEHAVN BRYGGE

BYPLAN  FOR ET BYOMRÅDE PÅ CA 30 MÅL

Byggherre: Nedre Elvehavn AS og Selmer Skanska Bolig AS
År: 2001-2002
Brutto areal: ca 30.000m2 boliger, ca 30.000m2 næring
Godkjent reguleringsplan 2002

1.premie i innbudt arkitektkonkurranse om utarbeidelse av bebyggelsesplan for en ny bydel på Nedre Elvehavn. Vesentlig vekt på framtidsrettede boliger og samspillet mellom bygninger, uterom og Rosenborgbassenget.