EN RAMME FOR VÅRE LIV

60 BYGDE PROSJEKTER I TRONDHEIM, 1984–2014

Skibnes Arkitekter AS fyller 30 år i år, og i den anledning gir vi ut jubileumsboken “En ramme for våre liv” på Fagbokforlaget. 

Boken tar for seg 60 bygde prosjekt i Trondheim fra 1984 til 2014 samt 5 utenbys prosjekt. Boken gir et innblikk i hvordan kontoret arbeider, og temaartikler om blant annet byboliger, eneboliger, studentboliger barnehager gjør rede for de generelle vurderingene som ligger til grunn i slike prosjekt.

Gjennom tekst, tegninger og bilder settes det også fokus på sammenhengen mellom konsept og detalj. Helge Solberg, redaktør for Arkitekturguiden i Trondheim, har bidratt med en artikkel om kontoret og et intervju med Svein Skibnes. Prosjektet er støttet av Fakultet for arkitektur og billedkunst i den tiden Svein Skibnes var ansatt som Professor II i boligplanlegging.

Boken koster kr 400,-, og kan kjøpes på www.fagbokforlaget.no eller i kontorets lokaler i Dronningens gate 66.

  

Adresseavisen