ENEBOLIG I TROLLA

TRONDHEIM

Byggeår:
1995-2001
Brutto areal:
ca 200m2
Byggherrestyrt delentreprise og egeninnsats

Enebolig m/ utleieenhet i bratt terreng. Bærende tegl.