MODULBARNEHAGER

Byggherre: Trondheim Kommune
Byggeår: 2007/2008
Brutto areal: ca 660-780 m2
Gjennomføres som totalentreprise fra modulhusleverandør.

Fem barnehager i Trondheim; Okstadveien, Lohove, Nypvang, Kyvatnet og Skjermvegen. Potensialet med rommodul er utnyttet til å skape variasjon og samspill mellom ute og inne.

Tildelt Trondheim kommunes Byggeskikkpris 2012