PAULINELUND

OMBYGGING AV TRAFOBYGNING OG NYBYGG TIL 29 BOLIGER

Byggherre: Maja Eiendom AS

Byggeår: 2010

Brutto areal: ca  2.000 m2

Totalentreprisentreprise