PERSAUNET EKSTRA

NYTT BOLIGOMRÅDE

Byggherre: Veidekke Eiendom
Byggeår: 2005-2007 og 2010-2012
Brutto areal: ca 16.400m2

1.- 4. byggetrinn, 196 boliger.

Persaunet eksteriør Persaunet eksteriør Persaunet eksteriør Persaunet eksteriør