SØVIK SKULE

1. PREMIE I BEGRENSET PROSJEKTKONKURRANSE

Byggherre: Haram Kommune
Byggeår: 2010
Brutto areal:  1.750 m2
Gjennomført som totalentreprise.

Ny barneskole for 1. – 7. klassetrinn i Haram Kommune, Møre og Romsdal

IMG_1571